Huisregels


In onze huisregels staat beschreven hoe we veilig met elkaar en de vrije natuur omgaan. De huisregels gelden voor alle betrokken partijen: kind, ouder, medewerkers en stagiaires. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Daarom zijn er per niveau duidelijke afspraken en bevoegdheden.


In onze groepen zijn er drie verschillende kind-niveaus; Kinderen van 4-6, kinderen van 7-8 jaar en kinderen van 9 jaar en ouder. Elk niveau heeft zijn eigen regels m.b.t. boomklimmen, omgang met open water, omgaan met gereedschap zoals zaag en zakmes enz. Deze regels worden voor het spelen besproken in de kring. Om calamiteiten te voorkomen of direct in te kunnen grijpen spelen kleuters altijd onder toezicht.

Het aanvangsniveau van het kind wordt samen met de ouders bepaald en tijdens de intake schriftelijk vastgelegd. Sommige kinderen lopen voor in hun ontwikkelingen, sommige wat achter. Daarom zijn regels eerder voor het individu dan leeftijdsgebonden. De pedagogisch medewerker mag regels aanscherpen of loslaten als de situatie hierom vraagt.