Aanmelden

  

 

U kunt uw kind aanmelden middels het inschrijfformulier. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek en informeren u over de beschikbare dagen en mogelijkheden. Na het intakegesprek volgt een meeloopdag. Uw zoon / dochter kan die dag meelopen op de groep zodat hij / zij de kinderen en de leiding kan leren kennen. Na het tekenen van het plaatsingscontract is de plaatsing definitief en gaat u akkoord met het bijzondere karakter van onze buitenschoolse opvang in de natuur en betalingsregels.


Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Er wordt gekeken naar de samenstelling van de groep en de leeftijd van de kinderen. Broertjes en zusjes hebben voorrang.